استند آرایشی

برای چه مناسبتی قصد هدیه‌گرفتن دارید؟آداب هدیه دادن

آخرین بار چه زمانی هدیه دادید یا هدیه گرفتید؟ بعید است مدت زیادی از آن گذشته باشد. هدیه دادن و هدیه گرفتن در بیشتر فرهنگ‌ها وجود دارد و رسمی است که حتی اگر آن را نپسندید، ناگزیر باید گاهی به آن تن دهید.

هدیه دادن به دیگران قرار نیست به مناسبت‌های خاص محدود شود. در صمیمی‌ترین رابطه‌ها هم هدیه‌های مناسبتی (مانند هدیه تولد، رفتن به خانهٔ جدید، سالگرد ازدواج و آشنایی) اندکی طعم اجبار با خود دارند. حتی اگر هم چنین نباشد، هدیه‌های مناسبتی هم‌چنان از نظر ارزش نمی‌توانند با هدیه‌های بی‌سبب و بی‌مناسبت رقابت کنند.

اگر کسی برایتان عزیز است، به تهیهٔ هدیه‌های بی‌مناسبت برای او فکر کنید.

دیدگاهتان را بنویسید